• kontakt@industryday.pl
  • (+48) 601 977 823

KUP BILET

Partner merytoryczny

Partner merytoryczny

Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Sekcja Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej działa w zakresie transferu i komercjalizacji nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań.

Sekcja Transferu Technologii prowadzi wszechstronne działania mające na celu promowanie Politechniki Łódzkiej jako ośrodka naukowego, który oferuje innowacyjne technologie o światowych standardach. Uczestniczy w tworzeniu efektywnych powiązań pomiędzy środowiskiem naukowym uczelni i przemysłem. Jest bardzo zaangażowana w promocję i popularyzację idei przedsiębiorczości akademickiej, poprzez podejmowanie ważnych inicjatyw, mających na celu zarówno zachęcić naukowców z PŁ do wprowadzania polskiej myśli technicznej do gospodarki, jak i podnieść świadomość przedsiębiorców o możliwościach komercyjnego wykorzystania wiedzy i innowacyjnych rozwiązań powstających w uczelni.

Sekcja Transferu Technologii realizuje z sukcesem wiele ważnych przedsięwzięć o charakterze szkoleniowo-doradczym skierowanych głównie do absolwentów i młodych naukowców, którzy chcą wdrożyć swoje pomysły biznesowe i założyć własną firmę. Oferuje bogatą ofertę szkoleń i warsztatów oraz indywidualnych konsultacji z udziałem ekspertów, ułatwiających wybór skutecznej strategii komercjalizacji technologii i znalezienie partnera biznesowego zainteresowanego wdrożeniem, a także przybliżających możliwości prawnej ochrony własnych, oryginalnych rozwiązań naukowych.

Politechnika Łódzka Sekcja Transferu Technologii jest liderem projektu złożonego wspólnie z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie pn. „ Inkubator Innowacyjności 4.0 „ który wspiera proces zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, głównie w zakresie implementacji do przemysłu.

Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Sekcja Transferu Technologii posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015 (jako jedyna jednostka ogólnouczelniana w Polsce posiadająca ISO w zakresie transferu wiedzy i komercjalizacji innowacyjnych technologii). Przyznanie certyfikatu ISO wskazuje na wysoką jakość usług jednostki oraz bez wątpienia wzmacnia konkurencyjność w gospodarce opartej na wiedzy, budując tym samym przewagę nie tylko w działalności biznesowej, ale również w sferze nauki.

Aktualnie STT posiada również przyznaną przez Ministra Rozwoju i Technologii Akredytację Ośrodka Innowacji, obowiązującą do dnia 7 marca 2024 roku.

Add a Comment

Your email address will not be published.