• kontakt@industryday.pl
  • (+48) 601 977 823

KUP BILET

Państwo więcej niż jednego narodu

Państwo więcej niż jednego narodu

W ciągu ostatnich kilku lat, szczególnie ostatniego roku, mogliśmy zaobserwować znaczący wzrost liczby cudzoziemców w naszym kraju. Polska stała się państwem więcej niż jednego narodu, a zatrudnianie osób bez polskiego obywatelstwa jest codziennością. Ten napływ z zagranicy wywołał pewne zmiany w kwestii zatrudniania obcokrajowców, które zasadniczo zmieniają wymogi formalno-prawne potrzebne do podjęcia pracy przez cudzoziemców. Ze zmianami u podstaw powinien zapoznać się każdy przedsiębiorca – nawet jeśli w tej chwili nikogo takiego nie zatrudnia, taka sytuacja może nastąpić niedługo. Co należy wiedzieć przed zatrudnieniem?

Przed zatrudnieniem cudzoziemca, pracodawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia wszystkich jego dokumentów. Trzeba pamiętać o tym, że pisemna umowa powinna być przetłumaczona na język zrozumiały dla zatrudnionego. Szczególną ostrożność należy zachować teraz, kiedy wzrosły kary za formalne uchybienia, które czynią zatrudnienie nielegalnym, a najmniejsze przeoczenie może nieść za sobą nieprzyjemne konsekwencje.

Zmiany wpływają już na warunki dopuszczenia obcokrajowców do rynku pracy. Przestanie istnieć test rynku pracy, czyli badania rynku osób poszukujących pracy i bezrobotnych, którzy mogliby podjąć pracę. Zmienią się również nazwy poszczególnych dokumentów. Tych kilka zmian dowodzi podstawowym przekształceniom nie tylko w kontekście prawnym, ale również społecznym – zmieni się znaczenie wykonywanej pracy.

Formalności spędzają sen z powiek – tegoroczne zmiany będą miały wydźwięk pozytywny czy negatywny? To zaledwie wstęp do tematu jednej z naszych prelekcji na Łódzkiej Konferencji Przemysłowej – po więcej informacji zapraszamy do dołączenia do #IndustryDay.