• kontakt@industryday.pl
  • (+48) 601 977 823

KUP BILET

Paradoks Czwartej Rewolucji Przemysłowej

Paradoks Czwartej Rewolucji Przemysłowej

Wyniki badania Deloitte „Paradoks Czwartej Rewolucji Przemysłowej: Pokonywanie przeciwności na drodze przekształceń cyfrowych” sugerują, że kadra kierownicza w sektorze usług komunalnych, produkcyjnym, naftowym, gazowym, w energetyce i w górnictwie jest świadoma możliwości, jakie stwarza Czwarta Rewolucja Przemysłowa, a przedsiębiorstwa planują intensywne inwestycje w sferze przekształceń cyfrowych. Jednocześnie jednak menadżerowie nie są do końca pewni, jak skorzystać z tych okazji, a niekonsekwencje strategiczne i operacyjne grożą zahamowaniem tych wysiłków.

Żródło: Raport: Paradoks Czwartej Rewolucji Przemysłowej | Deloitte