• kontakt@industryday.pl
  • (+48) 601 977 823

KUP BILET

dr Norbert Krygier

CTO, INTELO Sp. z o. o..

W INTELO Sp. z o. o. od 2016 roku jako Chief Technology Officer oraz ekspert ds. Przemysłu 4.0 odpowiedzialny za rozwój technologiczny dedykowanych systemów IT i aplikacji dla przedsiębiorstw.

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie w 2001 r. uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych.

Od 2001 do 2013 roku prowadził działalność naukowo-dydaktyczną na stanowisku adiunkta w Zakładzie Sztucznej Inteligencji i Narzędzi Informatyki w Katedrze Informatyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, koncentrując swój obszar badawczy na wszechstronnym zastosowaniu Technologii Informacyjnych w organizacjach, a w szczególności na tworzeniu i wykorzystywaniu inteligentnych systemów informatycznych w procesie wspomagania zarządzania.

Po odbyciu w 2003 roku stażu w instytucie IC2 (University of Texas at Austin, USA) prowadził wykłady z projektowania i wdrażanie innowacji lub przedsięwzięcia technologicznego w ramach polsko-amerykańskich studiów (Master of Science in Science and Technology Commercialization – MSSTC) realizowanych przez Centrum Transferu Technologii UŁ. Równolegle zaangażowany biznesowo w pracę nad tworzeniem i rozwijaniem aplikacji biznesowych oraz rozwój szeregu innowacyjnych projektów informatycznych.