• kontakt@industryday.pl
  • (+48) 601 977 823

KUP BILET

Marta Miłek Kuligowska

Planer finansowy

Pomaga w podejmowaniu decyzji finansowych, zarówno na obszarze gospodarstwa domowego jak i decyzji finansowych w firmie – merytorycznie i wdrożeniowo.

Tworzy plany finansowe w oparciu o odpowiednie produkty inwestycyjne, ochronne, administracyjno – prawne. Zabezpieczenie płynności finansowej teraz oraz zabezpieczenie przyszłej płynności finansowej, jak i dbanie o nadwyżki finansowe to najważniejsze aspekty, które są poruszane podczas analizy finansowej. Ponad 40 aktywnych licencji Towarzystw Ubezpieczeniowych, Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz innych podmiotów finansowych alternatywnych pozwala na uczciwe skonstruowanie koncepcji dla każdego podmiotu – z naciskiem na bezpieczne miejsce pracy, benefity dla pracowników oraz zapewnienie płynności w terminowych wypłatach.